TERVETULOA TUTUSTUMAAN KOTISIVUILLEMME!

 

 

ULVILAN JHL ry 465 

Sääntömääräinen syyskokous

to 17.11.2022 klo 18.30

Friitalan yhdistystalolla (Koulukuja 17).

 

Talousarvion ja toimintasuunnitelman 2023 hyväksyminen.

Vieraana Lounais-Suomen aluetoimistolta Satu Launonen.

 

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa vaikuttamaan asioihin!

 

 

Tiedoksi jäsenille!

 

Koulunkäynninohjaajien yhdyshenkilöinä on aloittanut

Friitalan koulusta Anne-Mari Halminen.

 

 

 

Ulvilan JHL ry 465

LUOTTAMUSMIESVAALIT

 

Ajalle 1.1.2022–31.12.2023.

on valittu seuraavat henkilöt:

 

Pääluottamusmieheksi on valittu Enonkoski Marko

Varapääluottamusmieheksi on valittu Vastamäki Marko

 

T: Vaalitoimikunta

 

SAK:n edustajisto: Jyrkkä ei työehtojen heikentämiselle!

 Hahmottavatko työntekijät, miten suuresta muutoksesta on kyse, jos työehtosopimusten yleissitovuutta aletaan purkaa? Jos näin käy, se koskettaa hyvin laajasti työntekijöitä, sanoi Julkisten ja hyvinvointialojen JHL:n Helena Nieminen puheenvuorossaan.

Rakennusliiton Jari Jääskeläinen arvioi, että Pandoran lipas aukesi Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden ilmoitusten myötä.

– Ei tämä tähän jää, vaan jatkoa seuraa.

Teollisuusliiton Rami Häkkilää harmitti se, että työmarkkinoilla aloite on lipsahtanut liikaa työnantajia edustaville liitoille ja Elinkeinoelämän keskusliitolle EK:lle. Häkkilän mukaan työnantajat ajavat nyt voimalla alas työmarkkinamallia, joka on taannut työntekijöille kohtuulliset työehdot ja säällisen toimeentulon.

– SAK:n ja ammattiliittojen on nyt herättävä ja puolustettava valtakunnallisia työehtosopimuksia ja yleissitovuutta kaikin voimin, puheiden lisäksi myös konkreettisilla teoilla.

Jyrki Levonen (Teollisuusliitto) peräänkuulutti puheenvuorossaan SAK:lta ja sen jäsenliitoilta yhteisiä askelmerkkejä syksyn neuvottelukierrokselle. Hän painotti, että ilman työntekijöiden laajaa tukea yleissitovuutta ei saada säilytettyä.

– Työehtosopimusten merkitystä pitää avata työntekijöille. Työpaikoilla pitää ymmärtää, mikä kaikki muuttuu, jos valtakunnallisista työehtosopimuksista luovutaan. 

Paikallisesta sopimisesta hyviä ja huonoja kokemuksia

Paikallinen sopiminen sujuu monilla työpaikoilla hyvin, vaikka osa edustajista kertoi sopimisen vaikeutuneen viime vuosina. 

AKT:n Vesa Pohjola painotti, että paikallinen sopiminen tarvitsee taustalle työehtosopimukset, jotka turvaavat minimityöehdot, joita ei voi paikallisesti sopimalla alittaa.

Markus Lepinoja (JHL) on kokenut paikallisen sopimisen vaikeutuneen ja neuvottelukulttuurin koventuneen viime vuosina. 

– Meillä paikalliset neuvottelut päättyvät lähes säännönmukaisesti nykyään erimielisyyteen, kun työnantaja ehdottaa työehtosopimusten määräysten heikentämistä ja käyttää tässä yhteydessä Hahmottavatko työntekijät, miten suuresta muutoksesta on kyse, jos työehtosopimusten yleissitovuutta aletaan purkaa? Jos näin käy, se koskettaa hyvin laajasti työntekijöitä, sanoi Julkisten ja hyvinvointialojen JHL:n Helena Nieminen puheenvuorossaan.

Rakennusliiton Jari Jääskeläinen arvioi, että Pandoran lipas aukesi Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden ilmoitusten myötä.

– Ei tämä tähän jää, vaan jatkoa seuraa.

Teollisuusliiton Rami Häkkilää harmitti se, että työmarkkinoilla aloite on lipsahtanut liikaa työnantajia edustaville liitoille ja Elinkeinoelämän keskusliitolle EK:lle. Häkkilän mukaan työnantajat ajavat nyt voimalla alas työmarkkinamallia, joka on taannut työntekijöille kohtuulliset työehdot ja säällisen toimeentulon.

– SAK:n ja ammattiliittojen on nyt herättävä ja puolustettava valtakunnallisia työehtosopimuksia ja yleissitovuutta kaikin voimin, puheiden lisäksi myös konkreettisilla teoilla.

Jyrki Levonen (Teollisuusliitto) peräänkuulutti puheenvuorossaan SAK:lta ja sen jäsenliitoilta yhteisiä askelmerkkejä syksyn neuvottelukierrokselle. Hän painotti, että ilman työntekijöiden laajaa tukea yleissitovuutta ei saada säilytettyä.

– Työehtosopimusten merkitystä pitää avata työntekijöille. Työpaikoilla pitää ymmärtää, mikä kaikki muuttuu, jos valtakunnallisista työehtosopimuksista luovutaan. 

 

 

Koronapoikkeuksia ollaan jälleen jatkamassa

Hallitus on antanut esityksen, jonka mukaan määräaikaisia lakeja jatkettaisi jälleen ja ne olisivat voimassa 30.9.2021 asti. Muutokset koskevat soviteltua päivärahaa, liikkuvuusavustusta ja päivärahan ennakkomaksua. Tällä hetkellä määräaikaiset lait ovat voimassa siten, että ne olisivat päättymässä 30.6.2021.

  • korotettu sovitellun päivärahan suojaosa (500 e/kk – 465 e/4vko)
  • yritystulojen sovittelu mahdollista yrittäjän oman ilmoituksen perusteella
  • sovittelujakso on aina tavanomainen- erityistä sovittelujaksoa ei muodosteta eikä laskennassa käytetä laskennallista palkkaa
  • liikkuvuusavustuksen lyhennetty työmatkaedellytys kokoaikatyössä kaksi tuntia
  • mahdollisuus maksaa päivärahaa ilman päätöstä ennakkona enintään kuudelta kuukaudelta

 

Koronaviruksen vaikutus ansiopäivärahaan ja lomautuksiin

Julkaistu 13.3.2020 klo 14:13 / Muokattu 18.3.2020 klo 8:06

Jos saat osa-aikatyön perusteella soviteltua ansiopäivärahaa, voi sairastumisella tai tartuntataudille altistumisella olla vaikutuksia myös päivärahan maksamiseen. Voit myös joutua pandemian johdosta lomautetuksi.

Seuraa tätä sivua – päivitämme tänne ajankohtaista tietoa päivärahan hakemiseen liittyen.

Koronavirus voi vaikuttaa työntekoosi joko siten, että itse sairastut siihen tai altistumisen kautta, jolloin sinut voidaan määrätä karanteeniin.

Mahdollista on myös, että sinut voidaan määrätä pois ansiotyöstä sen vuoksi, että työnteko työpaikallasi on estynyt vaikka itse et olisikaan sairastunut tai altistunut. Jos tässä tilanteessa työnantajalla ei ole tarjota korvaavaa työtä tai etätyötä, voidaan henkilö lomauttaa.

Myös koronapandemian aiheuttama taloudellinen tilanne voi johtaa lomautuksiin.

Päivärahansaajan sairastuminen tai altistuminen koronavirukselle

Jos sinulla on todettu yleisvaarallinen tartuntatauti tai sinun voidaan perustellusti olettaa altistuneen sellaiselle, voidaan sinut taudin leviämisen estämiseksi määrätä karanteeniin. Tällöin ansionmenetyksen ajalta sinulla on oikeus saada tartuntatautipäivärahaa Kelalta. Jos siis osa-aikatyötä tekevä päivärahan hakija sairastuu tai määrätään karanteeniin, hän voi hakea ansionmenetyksen ajalta tartuntatautipäivärahaa.

Kokonaan työtön ei voi saada tartuntatautipäivärahaa, koska hänelle ei synny ansionmenetystä vaan kokonaan työttömän sairastuessa tai altistuessa ansiopäivärahan maksaminen jatkuu. Kuitenkin jos työtön on itse sairastunut ja sairaus kestää yli sairauspäivärahan omavastuuajan, hän voi hakea omavastuuajan jälkeen sairauspäivärahaa.

Päivärahan hakeminen

Jos siis sairastut tai sinut määrätään karanteeniin, jatka tällöin päivärahan hakemista normaalisti vaikka hakisitkin tartuntatautipäivärahaa tai sairauspäivärahaa. Merkitse hakemukseen jos olet sairas tai karanteenissa. Ilmoita hakemuksessa myös jos haet sairaus- tai tartuntatautipäivärahaa.

Ansiopäivärahaa voidaan edelleen maksaa, mutta tartuntapäivärahan määrä vähennetään ansiopäivärahasta. Mahdollinen sairauspäivärahan saaminen estää ansiopäivärahan maksamisen.

Työpaikka suljetaan tai työt vähenevät – työnantaja lomauttaa

Mahdollista on myös, että sinut voidaan määrätä pois ansiotyöstä sen vuoksi, että työnteko työpaikallasi on estynyt vaikka itse et olisikaan sairastunut tai altistunut. Tällöin työnantajan palkanmaksuvelvollisuus tavallisesti jatkuu. Työnantaja voi mahdollisuuksien mukaan järjestää korvaavaa työtä tai teettää etätyötä. Mikäli työtä ei ole tarjolla, voi työnantaja lomauttaa työntekijän. Lomautuksen ajalta voi hakea ansiopäivärahaa. TE-toimistoon tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi lomautuksen ajalle.

Jos työnteko estyy työnantajasta ja työntekijästä riippumattomasta syystä, esimerkiksi viranomaisen määrätessä työnteon esteestä, voi päivärahaan syntyä oikeus lomautukseen rinnastettava syyn perusteella. Tällöin päivärahaa voi hakea sen jälkeen kun työnantajan 14 päivän palkanmaksuvelvollisuus päättyy. Näissä tilanteissa tulee olla yhteydessä TE-toimistoon, joka antaa työttömyyskassalle päivärahan maksamista varten lausunnon. TE-toimisto tekee ratkaisun siitä katsovatko he kyseessä olevan  lomautukseen rinnastettavan tilanteen vai tulisiko työnantajan lomauttaa työntekijä.

Päivärahan hakeminen

Lomautuksen aikaiset hakuohjeet löydät ohjepankistamme.  

Samojen hakuohjeiden mukaan tulee toimia mikäli sinut lomautetaan työstäsi taloudellisilla ja/tai tuotannollisilla perusteilla koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen tilanteen johdosta.

Päiväkoti tai koulu suljetaan ja jäät hoitamaan lasta kotiin

Työntekijän lapsen sairastuessa koronavirukseen oikeus työstä poissaoloon määräytyy tilapäistä hoitovapaata koskevien säännösten mukaisesti. Jos alle 16-vuotias lapsi on määrätty karanteeniin, voit saada karanteenin ajalta tartuntatautipäivärahaa jos joudut jäädä häntä kotiin hoitamaan.

Jos lapsi ei kuitenkaan ole sairastunut eikä häntä ole määrätty karanteeniin, mutta päiväkoti tai koulu sulkee ovensa ja jäät kotiin häntä hoitamaan, ei oikeutta tartuntatautipäivärahaan synny. Tässä tilanteessa kannattaa neuvotella työnantajan kanssa mahdollisuudesta etätyön tekemiseen, vuosilomien etukäteiseen pitämiseen tai mahdollisiin saldovapaisiin. Ansiopäivärahaan ei synny oikeutta, jos henkilö ottaa palkatonta vapaata työstään lapsen hoitamiseksi.

https://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/sakn-edustajisto-jyrkka-ei-tyoehtojen-heikentamiselle?fbclid=IwAR2vCWKtPaw8ZrKtdlOfifvvz0CyGHpS1W3zP0yRPHLtSj

Kysely uusista sivuistamme

Tällä hetkellä ei ole kyselyä käynnissä.

Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
Twitter-aikajanan näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.